MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!   KĘTY (+48) 514 515 710, GROJEC (+48) 33 842 07 58, WADOWICE (+48) 502 506 012

Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Konkurs - regulamin

Regulamin konkursu „#BlueSportKonkurs”

 1. Organizatorem konkursu jest „Blue Sport” ul. Beskidzka 59, 32-615 Grojec,

  NIP: 5492211974.

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook czy Instagram, Facebook jest znakiem zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram jest znakiem zastrzeżonym.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://pl-pl.facebook.com/narty.rowery.oswiecim

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.

 2. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.

 3. Zakup roweru w jednym z naszych sklepów (Kęty ul. Kościuszki 14, Grojec Beskidzka 59, lub Wadowice ul. Legionów 24) w terminie Od 1.03.2020 do 30.09.2020.

 4. Posiadanie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura zakupu).

 5. Udostępnienie na profilu publicznym na platformie Facebook lub Instagram zdjęcia z rowerem (lub samego roweru) zakupionym w naszych sklepach. W opisie zdjęcia należy zamieścić hasztag „BlueSportKonkurs”.

 6. Konkurs trwa 01.03.2020 do 30.09.2020.

 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16.10.2020.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook'a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu na profilu publicznym (na jednym

  z w.w. Portali) zdjęcia z rowerem (lub samego roweru) najlepiej na tle jednego z naszych sklepów, choć nie jest to wymagane. W opisie zdjęcia należy zamieścić hasztag „BlueSportKonkurs”.

 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

 3. Pracownicy Firmy Organizatora z 5 zdjęć z największą ilością polubień wybiorą jedno, które ich zdaniem jest najbardziej trafne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

 4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku/Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest rower.

 2. Nagrodę należy odebrać w sklepie Blue Sport w Wadowicach 34-100 ul. Legionów 24.

 3. Nagrodę należy odebrać do dnia 30.10.2020, po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage.

   

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

  rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody

  z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagrody.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres organizatora z dopiskiem

  „Konkurs”

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

   

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.

  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage. 

 

 

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl